banner1
邱良功古厝
最後更新日期:2020.09.17
類別
古蹟
級別
縣(市)定古蹟
種類
宅第

邱良功,字玉韞,號琢齋,後浦人。襁褓失怙,良功性恬謹,謙以下人,廉以飾躬,事節母甚慎,母病嘗糞,長從戎,為金鎮李芳園所器重,從軍期間,掃蕩海賊,自是閩浙二洋,海氛蕩平。嗣後入覲,卒維揚,授建威將軍,予祭葬、謚剛勇,子聯恩襲爵,卒年四十九歲。
邱良功故居位於總兵署旁,外觀低矮簡陋與一般民宅古厝無異,從其故宅之樣式可看出為官之清廉、平易。邱良功升任浙江水路提督後,朝廷賜贈兩塊雕龍聖旨石,傳說係作為建爵府,定府界之聖旨石,但因金門城區土地有限,建地難覓,邱府原擬於舊址購地擴建,因鄰居地主惜售,擴建府第之事只好擱置。故宅前有廣場稱為邱厝埕,故宅內部格局多,隔間有五十多個門,只是屋宇低矮狹窄,後世在修葺故宅時,為了保存兩塊雕龍聖旨石,特將其鑲砌於院內井旁牆角,具有重要歷史價值意涵。

公告日期
2011/09/06
公告文號
府文資字第1000006558號
評定基準
1.具歷史、文化、藝術價值
2.具建築史上之意義,有再利用之價值及潛力者
指定理由
1.具歷史、文化、藝術價值。
2.重要歷史事件或人物之關係。
3.具有建築史上之意義,有再利用價值及潛力。
4.保存原古蹟範圍文化景觀完整性。
5.避免新設建物高度及施工過程影響。
6.考量日後古蹟保存規劃。
法令依據
「古蹟指定及廢止審查辦法」第二條第一項第二款:重要歷史事件或人物之關係;並依「文化資產審議委員會組織準則」第七條於100年4月13日古蹟範圍指定擴大會議決議通過。
所屬主管機關
金門縣政府
所在地理區域
金門縣  金城鎮 浯江街27號
經緯度
24.432645 118.317912
主管機關資訊
名  稱:金門縣文化局
聯絡單位:文化資產科
聯絡電話:082-325643#805
聯絡地址:金門縣金城鎮環島北路一段66號
地籍資料
土地使用分區
都市地區 商業區
所在地地號
金城鎮城北段642、643、644、647、647-1、648、648-1、648-2、645、646、649、650、653、654、655、656、657地號。
外觀特徵
建物雖有部分改建,但仍具保存價值,並已完成修復。
使用情形
依原功能使用外,並活化再利用為金門傳統音樂館。
現狀
良好
應重點維護之事項
日常清潔維護
所有權屬
身份 公私有 姓名/名稱
土地所有人 私有 李碧葉、翁瑋麟、王霞、許績忠、陳琼麗、陳建成
土地所有人 公有 金門縣政府、財政部國有財產局
管理人使用人
身份 姓名/名稱
管理人 李碧葉
相關圖片
  • 修復後的神明廳
    修復後的神明廳
  • 修復後的邱良功古厝左側景觀
    修復後的邱良功古厝左側景觀
  • 修復前
    修復前
TOP 回首頁